Personu datu aizsardzības apmācības

Īsi par apmācībām

Aptuveni 1 stundu gara e-apmācība, kas aptver visas nepieciešamās tēmas, kuras būtu jāzina tiem darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar personu datiem. E-apmācības ir izstrādātas atbilstoši Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām, kā arī Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

Iekļautais saturs

Apmācības ietver šādas tēmas:

  • Vispārīga informācija par personu datu aizsardzību;
  • Kas ir personas dati ? 
  • Datu subjekta tiesības;
  • Datu apstrādātājs un pārzinis;
  • Personas datu drošība;
  • Uzraudzības iestāde.

E-apmācības ietver dažādus piemērus no dzīves situācijām, kuras var iestāties jebkurai organizācijai attiecībā uz tās klientiem un apakšuzņēmējiem. E-apmācība ietver arī zināšanu pārbaudes testu, ko var piemērot pēc nepieciešamības.