Apmācības "Trauksmes celšana"

Īsi par apmācībām

Aptuveni 40 minūšu gara e-apmācība, kas aptver visas nepieciešamās tēmas attiecībā uz trauksmes celšanas procesu. Apmācība ir lielisks papildinājums organizācijas iekšējai trauksmes celšanas sistēmai, ļaujot darbiniekiem interaktīvā un viegli saprotamā veidā apgūt šo tematu un izprast ar to saistīto potencālo rīcību. 

Apmācību mērķauditorija ir jebkura organizācija, kura atbilst Trauksmes celšanas likumā noteiktajiem kritērijiem, proti, nodarbina vismaz 50 darbinieku.

Mācību rezultātā, mācību dalībnieks spēs:

  • izprast trauksmes celšanas jēdzienu;
  • noteikt situācijas, kurās ir jāveic trauksmes celšana;
  • parzināt trauksmes celšansa mehānismus;
  • sastādīt un iesniegt trauksmes ziņojumu;
  • pārzināt trauksmes cēlēja un viņa radinieku aizsardzības pasākumus, kas noteikti likumā.

Iekļautais saturs

Apmācības ietver šādas tēmas:

  1. Trauksmes celšanas galvenie jēdzieni.
  2. Gadījumi, kad nepieciešams celt trauksmi.
  3. Kā pareizi aizpildīt trauksmes celšanas ziņojumu ?
  4. Trauksmes celšanas mehānismi.
  5. Trauksmes cēlēja un viņa radinieku aizsardzība.

E-apmācības ietver dažādus piemērus no dzīves situācijām, kuras var iestāties profesionālās darbības ietvaros. E-apmācība ietver arī zināšanu pārbaudes testu, ko var piemērot pēc nepieciešamības.