Apmācības "Korupcijas apkarošana"

Īsi par apmācībām

Aptuveni 40 minūšu gara e-apmācība, kas aptver visas nepieciešamās tēmas attiecībā uz korupciju, tās cēloņiem, riskiem un novēršanu.

Apmācību mērķauditorija ir gan jaunās valsts amatpersonas, gan jaunie valsts un pašvaldību institūciju darbinieki, kuriem nav valsts amatpersonas statusa.

Mācību rezultātā, mācību dalībnieks spēs:

  • definēt un izprast korupcijas definīciju;
  • definēt koprucijas cēloņus un sekas;
  • noteikt atšķirību starp korupciju un interešu konflikta situācijām;
  • noteikt korupcijas apkarošanas un interešu konflikta situāciju novēršanas profilakses pasākumus.

Iekļautais saturs

Apmācības ietver šādas tēmas:

  1. Korupcija un tās formas.
  2. Kukuļošana un amatpersonu ierobežojumi.
  3. Korupcijas cēloņi.
  4. Korupcijas sekas.
  5. Korupcijas apkarošana.
  6. Atbildības un sodi.

E-apmācības ietver dažādus piemērus no dzīves situācijām, kuras var iestāties jebkurai amatpersonai. E-apmācība ietver arī zināšanu pārbaudes testu, ko var piemērot pēc nepieciešamības.