Darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāža

Īsi par apmācībām

Īsa sākotnējā (vai kārtējā) darba drošības un ugunsdrošības instruktāža aptuveni 30 minūšu garumā, kuras ietvaros darbinieks apgūst vispārīgas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības, kuras jāievēro darba vietā. Kursu ir izstrādājuši sertificēti darba aizsardzības speciālisti atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām.

Iekļautais saturs

E-apmācība/instruktāža ietver šādas tēmas:

  • uzņēmuma darbības veids un būtiskākie darba vides riska faktori;
  • darba vides riska faktoru ietekme uz drošību un veselību;
  • uzņēmuma darba kārtības noteikumi;
  • darba aizsardzības sistēma uzņēmumā;
  • obligāto veselības pārbaužu nozīme un to veikšanas kārtība;
  • drošības zīmes;
  • nodarbināto tiesības un pienākumi;
  • nodarbināto pārstāvniecība;
  • vispārīgās prasības rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā;
  • citi darba aizsardzības jautājumi.

Apmācības nobeigumā tiek iekļauts zināšanu pārbaudes tests pēc nepieciešamības.